• 0902 458 333
  • Branch office: Partizánska cesta 89, Banská Bystrica 97401
  • Certifikáty


Servis

Servis

Naša spoločnosť OLEJÁRI s.r.o. ponúka svojím zákazníkom profesionálny a flexibilný servis. Okrem sledovania stavu olejov a kvapalín, či následnej analýzy ponúkame čistenie a odbornú starostlivosť o stroje, vykonávanú špičkovou nemeckou technológiou od firmy MKR Metzger.

Po konzultáciách a požiadaviek zákazníka ponúkame nasledovné:
- inštalácie separátora cudzorodého oleja z emulzie typu MKR TB 250 formou zakúpenia, prenájmu, zapožičania...
- odbornej starostlivosti o obrábacie kvapaliny (odsatie emulzie, odsatie oleja z emulzie, čistenie emulzie, čistenie strojov a nádržií) prostredníctvom špecializovaného čistiaceho stroja MKR SF 500 spolu so zaškolenou obsluhou.

Technológia zabezpečuje:
- vysokokvalitné vyčistenie strojov, nádrží
- zníženie celkových finančných nákladov
  (nákup chladiaco-mazacej kvapaliny, prestojov pri ručnom, resp. inom systéme čistenia)
- zníženie opotrebovania strojov, nástrojov – celkovové šetríenieprevádzkových nákladov