• 0902 458 333
  • Branch office: Partizánska cesta 89, Banská Bystrica 97401
  • Certifikáty

Certifikáty

Certifikát EN ISO 9001:2015 (SK verzia)

Certifikát EN ISO 9001:2015 (SK verzia)

Spoločnosť OLEJÁRI s.r.o. má implementovaný a udržiavaný systém manažérstva kvality v oblasti platnosti:
Obchodná činnosť, technické poradenstvo a servisné služby.
>>> SK verzia na stiahnutie

 
Certificate EN ISO 9001:2015 (ENG version)

Certificate EN ISO 9001:2015 (ENG version)

Our company OLEJÁRI s.r.o. has an implemented and maintained quality management system for the following scope:
Trading activity, technical support and services.
>>> ENG version for download

 
Certifikáty COPTD - Tribotechnik

Certifikáty COPTD - Tribotechnik

Náš tím tvorí certifikovaný personál v oblasti tribotechnická diagnostika, kategória: Tribotechnik,
podľa normy STN EN ISO/IEC 17024. Certifikáty sú vydané Certifikačným orgánom pre certifikáciu presonálu v technickej diagnostike (COPTD):
Ing. Dušan Čellár (stiahnúť certifikát)

Ing. Filip Lafférs (stiahnúť certifikát)

 
Certifikát NATUR-PACK o odpadoch

Certifikát NATUR-PACK o odpadoch

Naša spoločnosť OLEJÁRI s.r.o. ako výrobca obalov zabezpečuje prostredníctvom systému NATURPACK plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k odpadom z obalov uvedených na trh v Slovenskej republike súlade s platnou legislatívou (Zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.)
>>> Certifikát od NATUR-PACK pre OLEJÁRI s.r.o.  na stiahnutie