• 0902 458 333
  • Branch office: Partizánska cesta 89, Banská Bystrica 97401
  • Certifikáty

Hydraulické oleje

Hydraulické oleje LUBOCONS

LUBOL OPTI HYDO HM - Rada

Hydraulické oleje HM. Spĺňajú požiadavky ISO 6743/4, HM, DIN 51524/2, HLP

LUBOL OPTI HYDO HV - Rada

Hydraulické oleje HV s nízkou závislosťou viskozity od teploty. Spĺňajú požiadavky ISO 6743/4; DIN 51524/2, HLP; DIN 51524/3, HVLP

LUBOL MULTI HYDO ZAF - Rada

Hydraulické oleje ZAF obsahujúce špeciálne bezzinočnaté a bezpopolné prísady. Spĺňajú požiadavky ISO 6743/4, HM, DIN 51524/2, HLP; DIN 51506 VDL


Hydraulické oleje PARAMO, MOGUL

PARAMO HM - Séria

Hydraulický olej určený predovšekým pre hydrostatické hydraulické mechanizmy s vysokým mechanickým a tepelným namáháním.

MOGUL HV - Séria

Oleje pre hydrostatické systémy s veľmi vysokým namáhaním, pracujúcim v širokom rozsahu teplôt

PARAMO OT-HP3

Hydraulický olej obsahuje prísady pre zlepšenie antioxidačných a protioderových vlastností, prísady proti korózii a peneniu. Vhodný pre hydrodynamické prevody


Hydraulické oleje FUCHS

RENOLIN B - Rada

Mazacie a hydraulické oleje s prísadami na zlepšenie odolnosti voči stárnutiu, antikoróznej ochrany a ochrany proti opotrebeniu, deemulgujúce.

RENOLIN B HVI - Rada

Mazacie a hydraulické oleje s EP aditívami a vysokým viskozitným indexom.

RENOLIN D - Rada

Mazacie a hydraulické oleje s prísadami na zlepšenie odolnosti voči stárnutiu, antikoróznej ochrany a ochrany proti opotrebeniu, detergentné a dispergujúce.

RENOLIN DTA - Rada

Hydraulické a mazacie oleje (strojné oleje) s prísadami na zlepšenie odolnosti voči oxidácii a antikoróznej ochrany.

RENOLIN MR - Rada

Univerzálne mazacie a hydraulické oleje typu HLPD s prísadami na zvýšenie oxidačnej a teplotnej stability, s vynikajúcou antikoróznou ochranou, detergentné a dispergujúce.

RENOLIN MRX - Rada

Viac-účelové hydraulické a mazacie oleje HLPD, s výbornou antikoróznou ochranou, detergentné a dispergačné.

RENOLIN UNISYN OL

Plne syntetické hydraulické oleje na báze polyalfaolefínov s veľmi dobrou odolnosťou voči stárnutiu, voči opotrebeniu, dobrými deemulgačnými vlastnosťami, vysokým viskozitným indexom a vynikajúcim odlučovaním vzduchu.

RENOLIN ZAF DT - Rada

Špeciálne hydraulické oleje na báze minerálnych olejov, bez obsahu zinku a popola, splňujúce špecifikáciu Mercedes-Benz 6721, s vysokými hodnotami podľa Bruggera a s detergentnými - dispergačnými vlastnosťami.

RENOLIN ZAF MC - Rada

Univerzálne hydraulické oleje bez obsahu zinku a popola, na báze hydrogenovaných základových olejov s vysokým, strihovo stabilným viskozitným indexom a veľmi vysokou odolnosťou voči stárnutiu.

HYDROTHERM 46 M

Ťažkozápalná hydraulická kvapalina typu HFC

PLANTOFLUX AT-S

Syntetická, ťažko-zápalná hydraulická kvapalina skupiny HFD-U, Factory Mutual Approval

PLANTOHYD 40 N

Ekologicky priaznivý hydraulický a mazací olej na báze prírodných surovín

PLANTOHYD S - Rada

K životnému prostrediu šetrné hydraulické a mazacie oleje na báze čiastočne nasýtených syntetických esterov.

PLANTOSYN 3268 ECO

K životnému prostrediu priaznivý široko-rozsahový hydraulický olej HVI na báze čiastočne nasýtených syntetických esterov