• 0902 458 333
  • Branch office: Partizánska cesta 89, Banská Bystrica 97401
  • Certifikáty


Špeciálne mazivá FUCHS pre železničnú dopravu

Osobná alebo nákladná železničná preprava, vysokorýchlostné alebo ťažko-nákladné vlaky. To všetko si vyžaduje technické riešenia moderných koľajových vozidiel. Produkty spoločnosti FUCHS, ktoré ponúkame sú úspešné etablované v oblasti železničných mazív už dlhé roky.

Navrhujeme riešenia v oblasti mazania okolkov, koľají a výhybiek ako aj hlavy koľajníc dosky nárazníkov či spojovacích systémov. Rozhodujúce pre tieto aplikácie sú 2 významné faktory: technické prevedenie mazív ako aj ich biologická odbúrateľnosť.

V súčasnosti disponujeme širokým sortimentom, prakticky pre všetky aplikácie železničnej dopravy.
Mazivá FUCHS sú používané nielen v Európe ale aj v Severnej či Južnej Amerike, Ázii aj Austrálii. Vývoj mazív neustále pracuje na nových riešeniach, ktoré chránia železničné zariadenia ako aj životné prostredie, pri úspore nákladov.Taktiež ponúkame mazivá na údržbu a opravu železničných vagónov, strojov a zariadení.

Všetky mazivá FUCHS sú komplexne a dôkladne testované v ich výskumnom laboratóriu a po schválení zavedené do praxe. Okrem toho, vhodnosť mazív pre železničné aplikácie je potvrdená externými laboratóriami. Pred tým, než je akékoľvek mazivo schválené a uvedené do praxe, musí byť ešte testované v súlade s normou STN EN 12081. Spoločnosť FUCHS je certifikovaná podľa najvyšších štandardov kvality ISO 9001: 2008 a ISO / TS 16949: 2009.

Každá zmena či výber vhodného maziva by mala predchádzať konzultáciám ohľadne vhodného použitia, správnej aplikácie v závislosti aj na mazací systém. Náš tím Vám ochotne poskytne potrebné informácie o produktoch, podľa Vašich požiadaviek.