• 0907 458 333
  • Office: Jegorovova 37 (areál Fatra), Banská Bystrica 97401
  • Certifikáty

Kontakty

Fakturačná adresa a sídlo spoločnosti

Fakturačná adresa a sídlo spoločnosti

OLEJÁRI s.r.o.
Jegorovova 37
Banská Bystrica 974 01

Spoločnosť zapísaná v OR okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22405/S
Evidenčné číslo obchodníka s vybraným minerálnym olejom
podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja: 516411200019

IČO: 46 730 010, IČ DPH: SK2023534040
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s, IBAN: SK32 0900 0000 0051 5524 1549, SWIFT: GIBASKBX

 
Konateľ spoločnosti

Konateľ spoločnosti

Igor BÚDA
0907 458 333
info@olejari.sk
Office: Jegorovova 37 (areál Fatra), Banská Bystrica 974 01, www.olejari.sk 

 
CEO / Výkonný riaditeľ

CEO / Výkonný riaditeľ

Ing. Ondrej Golian
(Certifikovaný tribotechnik)
0904 601 414
golian@olejari.sk
Office: Jegorovova 37 (areál Fatra), Banská Bystrica 974 01, www.olejari.sk

 
Obchodný riaditeľ

Obchodný riaditeľ

Ing. Pavol Ďuriš
(Certifikovaný tribotechnik)
0904 322 444
duris@olejari.sk
Office: Jegorovova 37 (areál Fatra), Banská Bystrica 974 01, www.olejari.sk

 
Technický riaditeľ

Technický riaditeľ

Ing. Dušan Čellár
(Certifikovaný tribotechnik)
0908 22 52 88
cellar@olejari.sk
Office: Jegorovova 37 (areál Fatra), Banská Bystrica 974 01, www.olejari.sk

 
Sales Manager

Sales Manager

Ing. Pavol Sečiansky
(Certifikovaný tribotechnik)
0910 958 333
seciansky@olejari.sk
Office: Jegorovova 37 (areál Fatra), Banská Bystrica 974 01, www.olejari.sk

 
Sales Manager - Východné Slovensko

Sales Manager - Východné Slovensko

Matúš Nagy
(Sales manager)
0948 231 733
nagy@olejari.sk
Office: Jegorovova 37 (areál Fatra), Banská Bystrica 974 01, www.olejari.sk

 
Logistika / Administratíva / Objednávky

Logistika / Administratíva / Objednávky

Mgr. Erika Magurová
0903 527 070, 0902 458 333
office@olejari.sk
Office: Jegorovova 37 (areál Fatra), Banská Bystrica 974 01, www.olejari.sk